உணவு லேபில்கள் சொல்வது என்ன?

Post a Comment

food labels description

நாம் உணவு பொட்டலங்கள் வாங்கும்போது, அதில் சில பல தகவல்கள் இடம்பெற்றிருக்கும். அதில் உள்ள சொற்களுக்கு என்ன விளக்கம் என தெரிந்துகொள்வோம். அதில் ஊட்டச்சத்து தகவல்களை தவிர,  இடம்பெற்றுள்ள வேறு புதிய சொற்களுக்கு விளக்கம் இதோ:


நோ ஃபேட் அல்லது ஃபேட் பிரீ: 1/2 கிராமுக்கு குறைந்த கொழுப்பு உள்ளது.

லோயர் அல்லது ரெட்யூஸ்டு ஃபேட்: மூல உணவுடன் ஒப்பிட்டால் 25 சதவீதம் குறைந்த கொழுப்பு

லோ- ஃபேட்: 3 கிராமைவிட குறைவாக லைட்: மூன்றில் ஒரு பங்கு கலோரி அல்லது மூலப்பொருளை காட்டிலும் பாதி அளவு கொழுப்பு

நோ கலோரீஸ் அல்லது கலோரி ஃபிரீ: 5 கலோரியைவிடக் குறைவாக உள்ளது

லோ கலோரி: மூலப்பொருளைவிட மூன்றில் ஒரு பங்கு கலோரி உள்ளது

சுகர்- ஃபிரீ: 1/2 கிராமைவிட குறைவான சர்க்கரை உள்ளது

ரெட்யூஸ்டு சுகர்: மூலத்தைவிட 25 சதவீதம் குறைந்த அளவில் உள்ளது.

நோ பிரிசர்வேடிவ்ஸ்: வேதி, இயற்கை பதப்படுத்தி சேர்க்கப்படவில்லை

நோ பிரிசர்வேடிவ்ஸ் ஆடட்: வேதி பதப் படுத்தி இல்லை, உப்பு அல்லது வினிகர் போன்ற இயற்கை பதப்படுத்தி உண்டு

லோ சோடியம்: 140 மில்லிகிராமுக்குக் குறைவாக உப்பு உள்ளது.

நோ சால்ட் அல்லது சால்ட் ஃபிரீ: 5 கிராமுக்கு குறைவாக உப்பு உள்ளது

ஹை ஃபைபர்: 5 கிராம், அதற்குக் கூடுதலான நார்ச்சத்து உள்ளது

குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர்: 2.5 கிராம் முதல் 4.9 கிராம் நார்ச்சத்து உள்ளது

மோர் அல்லது ஆடட் ஃபைபர்: 2.5 கிராமுக்கு அதிகமாக நார்ச்சத்து உண்டு

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter