தினமும் எலுமிச்சை சாறு குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் !

Post a Comment

 தினமும் எலுமிச்சை சாறு குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்


காலையில் வெறும் வயிற்றில் எலுமிச்சை சாறு கலந்த வெது வெதுப்பான நீரைக் குடிப்பதனால் ஏராளமான நன்மைகள் ஏற்படும் என்று நமக்குத் தெரியும். அதைப் பற்றிய ஏரளமான தகவல்களை படித்திருப்போம்.


சிட்ரிக் அமிலம் நிறைந்த எலுமிச்சை நீரை காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிப்பதை விட இரவு படுக்கச் செல்வதற்கு முன்னால் குடித்தால்? என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் தெரியுமா???இரவு உணவு முடித்த ஒரு மணி நேரம் கழித்து சூடான நீரில் ஒரு ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு கலந்து குடிக்க வேண்டும். இரவு நேரத்தில் எலுமிச்சை சாறு குடிப்பதா? என்று அச்சம் கொள்ளாதீர்கள் இது ஏரளமான நன்மைகள் நமக்கு தரக் காத்திருக்கிறது.

காலையில் வெறும் வயிற்றில் எலுமிச்சை சாறு கலந்த வெது வெதுப்பான நீரைக் குடிப்பதனால் ஏராளமான நன்மைகள் ஏற்படும் என்று நமக்குத் தெரியும். அதைப் பற்றிய ஏரளமான தகவல்களை படித்திருப்போம்.


சிட்ரிக் அமிலம் நிறைந்த எலுமிச்சை நீரை காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிப்பதை விட இரவு படுக்கச் செல்வதற்கு முன்னால் குடித்தால்? என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் தெரியுமா???


இரவு உணவு முடித்த ஒரு மணி நேரம் கழித்து சூடான நீரில் ஒரு ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு கலந்து குடிக்க வேண்டும். இரவு நேரத்தில் எலுமிச்சை சாறு குடிப்பதா? என்று அச்சம் கொள்ளாதீர்கள் இது ஏரளமான நன்மைகள் நமக்கு தரக் காத்திருக்கிறது.

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter