ரெடி மேட் மாவு வாங்கி இட்லி, தோசை சுடறீங்களா? ஒரு எச்சரிக்கை ரிப்போர்ட் !!!

Post a Comment

ready made idli mavu

தினமும் இன்ஸ்டன் ட் இட்லி மாவு வாங்கி யூஸ் பண்றீங்களா? இத படிச்சா இனி வாங்கவே மாட்டீங்க. உலக  ஆராய்ச்சியாள ர்களால் காலை உண வுக்கு மிகச் சிறந்த உணவு எனக் கரு தப்படும் ஆரோக்கிய உணவாக இட்லி  தான் முதல் இடத்தில் இருக்கிறது.


அதற்கு மிக முக் கியமான காரண ம் என்னவென்றா ல், இட்லியில் நாம் எண்ணெய் சேர்ப்பதில்லை. அதோடு இந்த இட்லி நீராவி மூலமாக  சமைக்கப்படு றது. அதுதான் இதிலிரு க்கும் மி கப்பெரிய ஆரோ க்கியமான  விஷயம்


ரெடி மேட் மாவு

இதனால் செரிமான க் கோளாறோ அ ல்லது கொ லஸ்ட்ரால் பிரச் னையோ ஏற்படாது என் பதனால் தான் இட்லி மிகச் சிறந்த காலை உணவா கக் கூறப்படுகிறது. 

ஆனால் இன்று நேரமின்மை  மற்றும் சோம்பேறித்தனம் போன்ற காரணத்தினால்,  நாம் இட்லி, தோசைக்கு பயன்படுத் தும் இன்ஸ்டன்ட் இட்லி மாவு ந மது ஆரோக்கிய த்திற்கு வேட்டு வைக்கிறது என்பதை அறியாமலேயே நாம் அதை தினந்தோ றும் பயன்படுத்தி வருகின்றோம்.


சுகாதார மின்மை


இதற்கு முன்பாக, ஆட்டுக்கல் லில் தான் மாவு அரைத்து சாப்பிடும் பழக்கம் நமக்கு இருந்து வந்தது. கிரைண்டர் வந்தபின்பு, ஆட்டுக்கல் வீட்டில் காட்சிப் பொருளாக இருந்தது. பலருடைய வீடுகளில் பின்புறத்தில் குப்பையாக தான் இருக்கிறது.


ஆட்டுக்கல்லில் மாவு ஆட்டும் முன் னரும் மாவு ஆட்டிய பின்பும் சுத்தமாகக் கழுவு ம் பழக்கம் நம்முடைய வீட்டு ஆட்களுக்கு இருந்தது. ஆனால் கடைகளில் மாவு விற்க  ஆட்டுவதற்கான அவர்கள் பய ன்படுத்தும்  பெரிய பெரிய கிரை ண்டர்கள் எவ்வளவு சுத்தமாக இருக்கிற து என்பது நமக்குத் தெரியாது.


ஈகோலி பாக்டீரியா


மாவு ஆட்டுகின்ற போது, அதன்பிறகு, கிரைண்டரை க் கழுவுகின்ற பொழுது, சுத்தமான தண் ணீரைப் பயன்படு த்த வேண்டும். அப்படி இல்லை யென்றால், ஈகோலி என்னும் பாக்டீரி யா தாக்கம் அதிக அளவில் ஏற்படும். இது மா வாட்டுகின்ற பொழுது, இட்லி, தோசை மாவி ற்குள் அடைக்கலம் ஆகிவிடும்.


உடல்நலக் குறைபாடுகள்


இந்த ஈகோலி பா க்டீரியா தாக்கத் தினால் நாள்ப ட்ட வயிற்று  வலி, உடல் வறட்சி, வாந் தி, மயக்கம், இரை ப்பை நோய் , தலை சுற்றுதல் ஆகி ய உடல் நல அபாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு.


வேகவை த்தாலும் அழி வதில்லை


தினமு ம் இட்லி, தோசை  தான் சாப்பிடுகி றோம்? பிறகு எப் படி நமக்கு உடல் நலப் பிரச்னைகள் ஏற்படுகிறது என்று நீங்கள்  நி னைக்கலாம். இதற் கெல்லாம் காரணம் நீங்கள் வெளி கடைகளில் வா ங்குகின்ற இட்லி மா வு தான்.


ஈகோலி என்னு ம் பா  டீரியா நீங்கள் மாவை வேக வை த்தாலும் கூட, முழு மையாக அழிவ தில்லை என்பதுதான் இதில் உள்ள சோ கமான விஷயமே.


இன்ஸ்டன்ட் இட்லி மாவு


கடைக ளில் நாம் வாங் குகின்ற மாவி னால் தான் இந்த பிரச்னைகள் என்றால், பாக்கெட்டில் அடை க்கப்படுகின்ற, இன்ஸ்டன்ட் மாவிலும் இதைவிட அதிக பிரச்னைகள் இருக்கும்.


கால்சியம் சிலிகேட்


இன்ஸ்டன்ட் இட்லி மாவு  மிக வேகமாக கெட்டுப் போய்விடக்கூடாது என்பதற்கானவே கால்சியம் சி லிகேட் சேர்க்கின்றனர். இதனால் மாவு சீக்கிரம் கெட்டுப் போகாது. ஆனால், இந்த கா  ரணத்தினால் உங்க ளுடைய செரி மான மண்டலத்தில் பாதிக்கப்படும். இதை த்தொடர்ந்து அஜீரணக் கோ ளாறுகள், வயிற்று  போக்கு மற் றும் வயி று வலி போ றவை உண் டாகும்.


யோசனை


நாமே பணம் கொடுத்து, உடல் நலக் கோளாறுகள், ஆரோக்கியமின்மை போன்றவற்றை ஏன் நாமே விலைக்கு வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும்? வெறும் அரை மணி நேரம் மட்டுமே செலவிட்டா ல் போது, தரமான இட்லி மாவு வீட்டிலேயே நம்மால் தயாரித்துக் கொள்ள முடியும். ஆனால்  வெறும் 30 முதல் 60 ரூபாய்க்குள்ள மாவு கிடைக்  கிறது என்பதற்காக கடைகளில் ரெடிமேட் மாவு வாங்கி, சமைப்பதை முதலில் நிறுத்துங்கள்.


இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்


இந்த ரெடிமேட் இட்லி மாவு மட்டுமல்ல. இப்போதெல்லாம் யாருமே இஞ்சி, பூ ண்டு பேஸ்ட் ரெடிமேடாக மட் டும் தான் வாங்குகிறோம். ஆனா ல் வெறும் ரெண்டே நிமிடத்தில் இஞ்சி, பூண்டு பேஸ்ட் தயாரி த்து விடலா ம்.  ஆனால் பத்து  ரூபாய் செலவ ழித்தால் போதும் பாக்கெட் கிடை க்கிறதே என்று நினைத்து வாங்குகிறோம். அந்த தவ றை இனி ஒருபோதும் செய்யா தீர்கள். அனை த்துமே உடல் நலக் கேடு தான்.

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter