ப்பே... வாணி போஜன் படங்களைப் பார்த்து வாயடைத்துப் போன ரசிகர்கள் (போட்டோ உள்ளே)

Post a Comment
சமீபத்தில் வாணி போஜன் வெளியிட்ட படங்கள் படும் வைரல் ஆகி வருகிறது. ரசிகர் ஒருவர்அதைப் பார்த்து, ப்பே.. பார்க்கும்போதே இப்படி கி க் ஏறுதேன்னு கமண்ட் அடித்து கலாய்த்துள்ளார். 
Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter